Mr Tai

堅持嚴選高品質,為求送上最好的給另一半,亦是對愛的堅持及肯定! 恭喜又一靚仔哥哥抱得美人歸,不過美人都攬得靚仔好實呀!!!So Sweet 小編祝福兩位白頭到老,幸福美滿,日日甜蜜蜜

在線查詢

即時查詢